KHOÁ HỌC TIẾNG NHẬT NGĂN HẠN

Những người đang ở Nhật Bản và những người có thể tự xin thị thực vào Nhật. Có thể nhập học bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, để nâng cao khả năng học tiếng Nhật hiệu quả hơn, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu học các khóa học chính quy vào tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10. Lịch học và lệ phí khóa học ngắn hạn khác với khoá học chính quy, vì vậy xin hãy liên hệ với chúng tôi.

  • 入学願書
  • 夏の短期コースご案内

THỜI GIAN NHẬP HỌC KHOÁ HỌC TIẾNG NHẬT NGẮN HẠN

April, July, October, and January

※Vui lòng hoàn tất thủ tục nhập học trước 2 tuần khi khoá học bắt đầu.xin hãy thảo luận chi tiết.

Short-Term Japanese Course

Thời khoá biểu

  Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 9:00~9:45 13:30~14:15
Tiết 2 9:45~10:30 14:15~15:00
Tiết 3 10:50~11:35 15:20~16:05
Tiết 4 11:35~12:20 16:05~16:50

※Lớp học là buổi sáng hoặc buổi chiều.
※Thời gian học tuỳ thuộc vào lớp học mà quyết định.
※Bài học riêng.Thời gian khoá học khác nhau cho khoá học mùa hè.Thông tin về các khoá học.

To the top of the page