KHOÁ HỌC CHÍNH QUY TỐI ĐA 480 HỌC VIÊN

Với học viên đang ở nước ngoài, muốn xin visa và sang Nhật học tập, hãy đăng kí khóa học này. Một năm 4 lần, kì nhập học là: tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10. Chuẩn bị các thủ tục cần thiết được yêu cầu từ khoảng nửa năm trước đó. Một khoá học cho phép bạn đăng kí cho đến hai năm, những bạn nhắm vào trường đại học, học khoá học 2 năm là tốt nhất.

Tóm tắt khoá học và ngày hết hạn nộp đơn ※Về thời hạn là một tiêu chuẩn

Nhập học tháng 4(khoá học vào đại học 24 tháng) Hạn chót ngày 15 tháng 11 năm trước.
Nhâp học tháng 7 (khoá học vào đại học 21 tháng) Hạn chót ngày 15 tháng 2 trong năm.
Nhâp học tháng 10 (khoá học vào đại học 18 tháng) Hạn chót ngày 15 tháng 5 trong năm.
Nhâp học tháng 1 (khoá học vào đại học 15 tháng) Hạn chót ngày 15 tháng 9 trong năm.

Chu Trình Của Khoá Học Chính Quy

Thời khoá biểu

Buổi sángBuổi chiều
Tiết 19:00~9:4513:30~14:15
Tiết 29:45~10:3014:15~15:00
Tiết 310:50~11:3515:20~16:05
Tiết 411:35~12:2016:05~16:50

※Lớp học là buổi sáng hoặc buổi chiều.

※Thời gian học khác nhau tuỳ thuộc vào lớp học.