KHOÁ HỌC TIẾNG NHẬT NGẮN HẠN

Những người đang ở Nhật Bản và những người có thể tự xin thị thực vào Nhật. Có thể nhập học bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, để nâng cao khả năng học tiếng Nhật hiệu quả hơn, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu học các khóa học chính quy vào tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10. Lịch học và lệ phí khóa học ngắn hạn khác với khoá học chính quy, vì vậy xin hãy liên hệ với chúng tôi.

THỜI GIAN NHẬP HỌC KHOÁ HỌC TIẾNG NHẬT NGẮN HẠN

Vui lòng hoàn tất thủ tục nhập học 2 tuần trước khi khoá học bắt đầu. Xin hãy liên lạc để biết thêm chi tiết.

Thời khoá biểu

Buổi sángBuổi chiều
Tiết 19:00~9:4513:30~14:15
Tiết 29:45~10:3014:15~15:00
Tiết 310:50~11:3515:20~16:05
Tiết 411:35~12:2016:05~16:50

※Lớp học là buổi sáng hoặc buổi chiều.

※Thời gian học tuỳ thuộc vào lớp học mà quyết định.

※Bài học riêng.Thời gian khoá học khác nhau cho khoá học mùa hè.Thông tin về các khoá học.